Google+ Followers

Monday, December 29, 2008

hijrah

rezian-na

Salam hijrah. Semoga tahun ini lebih produktif dan penuh dengan amalan.

untuk renungan:

Terjemahannya:

Dari Amir al-Mukminun Abu Hafs ‘Umar Ibn Khattab Radiyullah ‘Anh, katanya: Aku dengar Rasulullah SAW bersabda : Hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya.


Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim

Pengertian Hijrah

  • Menurut bahasa ialah semata-mata meninggalkan.
  • Menurut istilah yang dikehendaki pada hadis pertama ialah meninggalkan negeri Mekah lalu beroindah ke Madinah demi untuk kepentingan agama Islam.
  • Hijrah dari segi pengertian secara umum ialah meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintahNya.
  • ·Hijrah yang dituntuti oleh Islam ialah hijrah dengan perkataan, perbuatan dan hati. Ertinya, tidak melakukan sesuatu yang dilarang itu sama ada dengan perkataan mahupun dengan lainnya.